Inteligentní řízení nabíjecí infrastruktury

ChargeUp – komplexní řešení pro elektromobilitu

Pro správu a řízení nabíjecích stanic je možné využít softwarové řešení ChargeUp, které se skládá z modulů ChargeUp CPO (pro provozovatele nabíjecích stanic) a ChargeUp ESP (pro řidiče, zákazníky).

Principiální
schéma vhodného modelu fungování „ekosystému“ elektromobility / Zdroj: Unicorn


Systém typu CPO (charging point operator)

Pro provozovatele a distributory je hlavním požadavkem bezproblémový provoz nabíjecích stanic a jejich optimální využití s bezproblémovým výdělkem z dobíjení.

Systémy ESP (Elektromobility Service Provider).

Pro koncové zákazníky jsou důležité aktuální informace o stanicích a on-line dostupnosti jejich nabíjecích bodů, následné komfortní nabíjení elektromobilu a jednoduché vyúčtování a placení služeb bez nutnosti vlastnit předem vydanou identifikační kartu pro každého operátora zvlášť.

Řídicí software (CPO klíčové procesy):

 • Správa nabíjecích stanic – evidence, řízení a komunikace se samotnými stanicemi.
 • Monitoring a ovládání stanic, přehledný seznam aktivních dobíjecích stanic vč. zobrazení na interaktivní mapě
 • Správa zákazníků – evidence základních informací o zákaznících, přidělování autorizačních a platebních metod a sledování stavu jejich účtů včetně všech historických transakcí.
 • Platby & tarifikace – podpora platebního styku s koncovým zákazníkem včetně případné komunikace na platební brány. Nastavení a přiřazení cenových tarifů pro vyúčtování provedených dobíjení a rezervací.
 • Nabíjení & autorizace – autentizace klienta proti evidovaným autorizačním metodám (RFID čip, zaměstnanecké karty, PIN kód voucheru a další) a podpora procesu nabíjení. Vzdálené zahájení/ukončení dobíjení přes mobilní aplikaci nebo automatizované ukončení nabíjení v případě překročení nastaveného limitu.
 • Rezervace – objednání nabíjecího bodu na určitý čas koncovými zákazníky.
 • Smart Charging & Metering – na základě posbíraných dat a predikovaných hodnot chování sítě a trhu s elektrickou energií maximálně optimalizovat průběh probíhajících nabíjení.
 • Možnost exportu realizovaných transakcí pro definovaný časový úsek, vč. informace o finančním vypořádání mezi vlastními zákazníky a dalšími připojenými zprostředkovateli (ESP).
Příklad inteligentního systému pro řízení nabíjecí infrastruktury / Zdroj: Unicorn


Pro koncové zákazníky řidiče – Systémy ESP:

Řidiči elektromobilů mohou pomocí interaktivní mapy snadno najít nabíjecí stanici provozovatele, vybrat preferovaný nabíjecí tarif, zahájit nabíjení, zaplatit za něj jednou z dostupných platebních metod a obdržet účtenku v souladu s platnou legislativou, a to vše v jediné aplikaci.

Příklady, jak aplikaci pro koncové zákazníky jednoduše přizpůsobit identitě provozovatele infrastruktury / Zdroj: Unicorn

Modelový případ:

 • Uživatel nezná místo umístění stanice, otevře aplikaci v mobilním telefonu a za použití aktuální polohy GPS nebo na mapě najde vhodnou stanici.
 • Po kontrole dostupnosti stanice s vhodným konektorem vyhovujícím jeho vozu si rezervuje vybraný nabíjecí bod.
 • Po příjezdu k nabíjecí stanici opět otevře mobilní aplikaci a naskenuje QR kód, fyzicky umístěný na nabíjecí stanici, případně opíše jeho číselný kód.
 • Je přesměrován přímo na detail nabíjecí stanice se seznamem jejích nabíjecích konektorů.
 • Vybere vyhovující nebo rezervovaný konektor, dále maximální finanční částku, kterou si pro své nabíjení zvolí, a provede on-line platbu.
 • Připojí kabel ke svému autu a kliknutím v aplikaci zahájí nabíjení.
 • V průběhu svých aktivit (např. nakupuje nebo je v práci) vidí v mobilní aplikaci průběh svého nabíjení, které má možnost vzdáleně ukončit.
 • O průběhu nabíjení je informován v aplikaci notifikačními sms, případně e-mailem.
 • Přichází k nabitému automobilu, odpojí kabel a odjíždí.
 • Zpětně poskytuje aplikace zákazníkovi daňový doklad a historii jeho nabíjení.
Příklad mobilní aplikace poskytující koncovému zákazníkovi komfort v nabíjení jeho elektromobilu / Zdroj: Unicorn

Zdroj: Unicorn, https://chargeup.cz/

Comments are closed.