Dotace

55-75 % na pořízení elektrického vozového parku.

Otevřené výzvy

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

Vyhlášení výzvy: 02. 12. 2019

Otevřené výzvy

Vyhlášení výzvy: 02. 12. 2019
Zahájení příjmu: 06. 01. 2020, 08:00
Ukončení příjmu: 28. 05. 2020, 15:00

Otevřená výzva
Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • pořízení elektromobilu
 • BEV – bateriové elektrické vozidlo
 • EREV – Extended Range Electric Vehicle
 • pořízení neveřejných nabíjecích stanic

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimální výše dotace 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Míra podpory pro kategorie vozidel M1

 • malý podnik – 30 % ZV
 • střední podnik – 25 % ZV
 • velký podnik – 20 % ZV

Míra podpory pro kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2

 • malý podnik – 40 % ZV
 • střední podnik – 35 % ZV
 • velký podnik – 30 % ZV

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádostí o dotaci
 • k poslední předkládané žádosti o platbu bude vyžadováno předložení C.O.C. listu nebo kopie velkého technického průkazu pořizovaného vozu prokazující kapacitu baterie/provozní parametry pořizovaného silničního vozidla
 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level
 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity

Výzva ke stažení

Dokumenty k vyřízení dotace

Uzavřené výzvy

Vyhlášení výzvy: 30. 11. 2018
Zahájení příjmu: 03. 12. 2018
Ukončení příjmu: 31. 05. 2019

Uzavřená výzva
Cílem programu Nízkouhlíkové technologie – aktivita a) Elektromobilita je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti také celkový inovační potenciál ČR.

Dotace na elektromobily pro firmy a podnikatele (2019)

Kdo může žádat? Malé, střední a velké podniky mimo Prahu

Na co lze čerpat peníze? Pořízení elektromobilu (osobní vůz, nákladní vůz, čtyřkolka, minubus) a neveřejných dobíjecích stanic

Minimální výše podpory: 50 tisíc Kč

Maximální výše podpory: 10 milionů Kč

Výše celkových způsobilých nákladů: 55 % až 75 % (podle velikosti podniku)

Uzávěrka žádostí: 31. 5. 2019

Dotace na elektromobily pro firmy a podnikatele (2019)

Kdo může žádat? Malé, střední a velké podniky mimo Prahu

Na co lze čerpat peníze? Pořízení elektromobilu (osobní vůz, nákladní vůz, čtyřkolka, minubus) a neveřejných dobíjecích stanic

Minimální výše podpory: 50 tisíc Kč

Maximální výše podpory: 10 milionů Kč

Výše celkových způsobilých nákladů: 55 % až 75 % (podle velikosti podniku)

Uzávěrka žádostí: 31. 5. 2019

Dotaci za Vás můžeme vyřídit

Obraťte se na nás. Pomůžeme Vám s vyřízením dotace.

+420 225 103 103